Бүх сургалтыг онлайнаар болон байгууллага дээр очиж заана. Сургалтын давтамж ойрхон тул анги бүрдэлт багадаа 2 хүн. 6 сар дуустал 1+1 хөнгөлөлт олгоно. 

88999920
loader