ISO 9001 Чанарын удирдлагын тогтолцооны нэвтрүүлэлт, ISO 31000 Эрсдэлийн удирдлага, ISO 19011 Удирдлагын тогтолцооны аудиторын сургалтууддаа элсэлт авч байна. Сургалтын захиалга авна.

88999920
loader