88999920

Сургалтын зар

 • Удирдлагын тогтолцооны аудит

  Энэхүү дотоод аудиторын сургалт нь тухайн байгууллагын бий болгосон ЧУТ нь IS...

  | 320,000 ₮
 • Чанарын тогтолцооны менежер

  Удирдлагын тогтолцооны менежер нь хэрэглэгч, харилцагч, ханган нийлүүлэгчтэй...

  | 800,000 ₮
 • Стратеги төлөвлөлт

  Стратеги төлөвлөлт нь дараах зүйлсэд дэмжлэг болно. Үүнд:

  • Үйл...
   | 160,000 ₮
 • Эрсдэлийн удирдлага

  Байгууллагын менежмент төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хянах, сайжруулах үр ашигтай то...

  | 320,000 ₮
loader