88999920

Сургалтын зар

 • Тэргүүлэх аудитор /ISO 9001 ЧУТ

  Байгууллагын удирдлагын тогтолцоонд хараат бус хөндлөнгийн аудит хийх чадамжт...

  | 800,000 ₮
 • ISO 19011 Удирдлагын тогтолцооны аудитор

  Энэхүү дотоод аудиторын сургалт нь тухайн байгууллагын бий болгосон удирдлагы...

  | 320,000 ₮
 • Чанарын удирдлагын суурь

  Чанар ба үр ашиг хоорондоо хамааралтай гэдгийг байгууллага бүр мэддэг ч чанар...

  | 80,000 ₮
 • Стратеги төлөвлөлт

  • Стратеги төлөвлөлт нь дараах зүйлсэд дэмжлэг болно. Үүнд:
  ...
  | 160,000 ₮
 • Чанарын тогтолцооны менежер

  Удирдлагын тогтолцооны менежер нь хэрэглэгч, харилцагч, ханган нийлүүлэгчтэй...

  | 800,000 ₮
loader