88999920

Сургалтын зар

  • Эрсдэлийн удирдлага

    Бизнесийн менежмент төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хянах, сайжруулах үр ашигтай тогто...

    | 320,000 ₮
  • Эрсдэлийн удирдлага

    Бизнесийн менежмент төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хянах, сайжруулах үр ашигтай тогто...

    | 320,000 ₮
loader