88999920

Зөвлөх үйлчилгээ

Зөвлөх үйлчилгээ

Зөвлөх үйлчилгээ

ISO 9001:2015 Чанарын удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлэх зөвлөх үйлчилгээ

ISO 9001:2015 Чанарын удирдлагын тогтолцооны нэвтрүүлэлт

Дараах 7 зүйлийн тэнцвэрийг оновчтой хангах чанарын удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлэхэд тань бид танд тусална.
1)Манлайлал, 2)Хэрэглэгч, 3)Ажилтан, 4)Харилцагч, нийлүүлэгч, 5)Байнгын сайжруулалт, 6)Зохион байгуулалт, систем, 7)Өгөгдөл мэдээл, баримт нотолгоо

Холбоо барих

 

ISO 31000:2018 Эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлэх зөвлөх үйлчилгээ

ISO 31000:2018 Эрсдэлийн удирдлагын тогтолцооны нэвтрүүлэлт

Байгууллагууд зорилгоо урт богино хугацаанд гаргадаг бөгөөд үүндээ амжилттай хүрэхэд эрсдэлийн удирдлагыг ашиглаж байна. Бид танай байгууллагад эрсдэлийг удирдах арга зүйгээ сайжруулахад тань туслах болно.

Холбоо барих

 

ISO 19011:2018 Удирдлагын тогтолцооны аудит зөвлөх үйлчилгээ

ISO 19011:2018 Удирдлагын тогтолцооны дотоод аудит

Та бүгдийн бий болгосон удирдлагын тогтолцооны тань хэрэгжилт, үр нөлөөтэй, үр ашигтай байдлыг оношлоход тань бид туслая

Холбоо барихloader