88999920

Чанар, бүтээмж

Q2. Бизнес процесс загварчлал   (SALE)  

Бизнес процесс загварчлал

Байгууллагын үйл ажиллагаагаа том зургаар харах. Цаашлаад байгууллага дахь тус тусдаа олон үйл явцуудын  уялдаа холбоог сайжруулах, алдаа дутагдлыг бууруулах, эрсдэлийг хянах, үйл ажиллагаагаа системтэйгээр сайжруулахад Процессын буюу үйл явцын хандлагыг ашиглаж сурах болно.

 • Үйл явцыг хэр дэлгэрэнгүй зураглах ёстой вэ?
 • Үйл явцын зураглал гаргахад анхаарах зүйлс
 • Үйл явцыг баримтжуулах нь
 

 • Үйл явцын зураглал ба үндсэн ойлголт

 • Үйл явцыг сонгох

 • Үйл явцыг тодорхойлох

 • Анхдагч үйл явцыг тодорхойлох

 • Зураглал хийх 5 төрлийн арга

 • Хяналт ба эрсдэлийн цэгийг зураглах

 • Зураглалыг үйл явцыг сайжруулахад ашиглах нь

 • Үйл явцыг сайжруулах бусад аргууд

 • Журам, заавар, стандартын ялгаа ба давуу тал

 • Журам заавар боловсруулах аргагүй

 • Чанарын удирдлагын суурь
 

 • Чанарын удирдлагын суурь
 • Байгууллага бол хоорондоо уялдаа холбоо бүхий олон үйл явцуудын цогц 
 • Байгууллагын үндсэн үйл явц, дэмжих үйл явц, удирдах үйл явцууд
 • Журам, заавар, KPI, KRI, HACCP, HAZOP, FMEA аргачлалууд
 • Процессийн зураглал ашиглаж хяналт, үнэлгээний оновчтой системийг бий болгох боломж 
 

 • Ямар ч салбарын гүйцэтгэх болон удирдах түвшний бүх ажилтнууд
 • Эмнэлэг, онцгой байдал, тээвэр, засвар үйлчилгээ гэх мэт үйлчилгээний салбаруудын анхан, дунд, дээд шатны удирдлагууд
 • Механик, нярав гэх мэт бараа материал, багаж хэрэгслүүдтэй байнга харьцдаг хүмүүс
 • Үйлдвэр, үйлчилгээний ажилтнууд
 • Оффиссын ажилтнууд
 

 • Хичээллэх хугацаа академик 8 цаг
 • 7 хоног бүрийн Даваа гарагт хичээллэнэ
 • Хичээллэх хугацаа: 15:00 -с 21:00 цаг. 
 • Цөөн оролцогчтойгоор хүн бүртэй харилцан ажилладаг давуу талтай
 


Захиалах
loader