88999920

Чанар, бүтээмж

Q2. Бизнес процесс загварчлал  

Бизнес процесс загварчлал

Байгууллагын алба нэгжүүдийн уялдаа холбоо, үйл явцуудын үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх, үргүй байдлыг бууруулах. Цаашлаад үйл ажиллагаа, процесс дахь эрсдэлийг илрүүлж бууруулах, гүйцэтгэлийг хэмжиж үнэлэх, үйл ажиллагаагаа системтэйгээр сайжруулах системтэй тогтолцоог бууруулах.

  • Үйл явцыг хэр дэлгэрэнгүй зураглах ёстой вэ?
  • Үйл явцын зураглал гаргахад анхаарах зүйлс
  • Үйл явцыг баримтжуулах нь
 

 1. Процессын тухай ойлголт
 2. Процессын зураглал
 3. Процессын ангилал
 4. Процессын баримтжуулалт, эрсдэл, гүйцэтгэл
 5. Зураглал гаргах ПХ -ууд тэдгээрийн хэрэглээ
 6. Байгууллагын баримт бичгийн удирдлага
 7. Бодлогын баримт бичиг боловсруулах зөвлөмж
 8. Баримт бичгийн хяналтын журамд тусгагдах асуудлууд
 9. Өгөгдөл мэдээллийн ангилал
 

 • Чанарын удирдлагын суурь
 • Байгууллага бол хоорондоо уялдаа холбоо бүхий олон үйл явцуудын цогц 
 • Байгууллагын үндсэн үйл явц, дэмжих үйл явц, удирдах үйл явцууд
 • Журам, заавар, KPI, KRI, HACCP, HAZOP, FMEA аргачлалууд
 • Процессийн зураглал ашиглаж хяналт, үнэлгээний оновчтой системийг бий болгох боломж 
 

 • Ямар ч салбарын гүйцэтгэх болон удирдах түвшний бүх ажилтнууд
 • Эмнэлэг, онцгой байдал, тээвэр, засвар үйлчилгээ гэх мэт үйлчилгээний салбаруудын анхан, дунд, дээд шатны удирдлагууд
 • Механик, нярав гэх мэт бараа материал, багаж хэрэгслүүдтэй байнга харьцдаг хүмүүс
 • Үйлдвэр, үйлчилгээний ажилтнууд
 • Оффиссын ажилтнууд
 

 • Хичээллэх хугацаа академик 8 цаг
 • Сургалт эхлэх огноо: 2020.10.02
 • 7 хоног бүрийн Баасан гарагт хичээллэнэ
 • Хичээллэх хугацаа: 15:00 -с 21:00 цаг. 
 • Цөөн оролцогчтойгоор хүн бүртэй харилцан ажилладаг давуу талтай
 


Захиалах
loader