88999920

Манлайлал

L2. Манлайлал ба шийдвэр гаргалт  

Манлайлал ба шийдвэр гаргалт

Манлайллын үр дүнтэй аргууд тэдгээрийг орчин нөхцөлдөө уялдуулан ажиллах мэдлэгийг олгоно. Удирдлаганд ажиллаж буй ажилтнууддаа үр дүнтэй нөлөөлж тэдний бүтээмжийг нэмэгдүүлж болох туршлага арга барилуудаас суралцах болно.

 

 • Манлайл

 • Манлайлах арга барил

 • Манлайлагчийн шинжүүд

 • Багийн удирдлага

 • Асуудал шийдвэрлэх орчин үеийн аргачлалууд

 • Менежерүүдийн ажлын бүтээмж байгууллагын бүтээмжид нөлөөлөх нь

 • Үр дүнтэй көүчинг хийх арга зүй

 

Тус сургалтанд хамрагдсанаар дараах зүйлд мэдлэг ойлголтоо хөгжүүлэх болно.

 • Хүн удирдах арга ухаанд суралцах
 • Багийн гишүүнээ чадавхжуулах 
 • Багийг удирдан чиглүүлэх 
 • Багийн бүтээмж, гүйцэтгэлийг сайжруулах
 • Багийн гишүүдэд урам зориг өгөх

 

 

 • Удирдах ажилтнууд
 • Багийн ахлахууд
 • Энэ сэдвээр сонирхсон хэн бүхэнд энэ сургалт нээлттэй
 

 • Хичээллэх хугацаа академик 8 цаг
 • Хичээллэх хугацаа: 9:00 -с 16:00 цаг. 
 • Анги дүүргэлт 5 хүн.
 • Байгууллага дээр 5 ба түүнээс дээш хүнд очиж заана.
 • Хичээлийн өдрийн товыг тус сайтын "Хуваарь 2020" цэснээс харах.
 • Хуваарь товлоогүй тохиолдолд захиалга өгч болно.
 

Бүртгүүлэх булан

  Захиалахloader