88999920

Манлайлал

L3. Багийн удирдлага ба шийдвэр гаргалт  

Багийн удирдлага ба шийдвэр гаргалт

Ажлын байр бол хүний 2 дахь гэр. Энэ гэртээ та хамт олонтойгоо сайхан харилцаатай, хэн хэнийгээ хүндэтгэсэн эерэг уур амьсгалыг бүрдүүлэн бүтээмж амжилтаа ахиулахыг хүсэж буй хэн бүхэн багийн удирдлага, зан төлөвийн сургалтанд хамрагдах нь тохиромжтой.

 

Багийн удирдлага

 • Багийн бүрдүүлэлт

 • Багийг үнэлэх

 • Багийн хөгжил

 • Багийн гишүүдийн дүр

 • Зөрчлийг удирдах

 • Сэдэлжүүлэх арга техник

 • Багийн арга хэрэгсэл

 • Багийн мэдээлэл харилцаа

 • Хүний хэрэгцээ

Байгууллагын соёл

 • Байгууллагын сэтгэл зүй
 • Байгууллагын соёл
 • Зорилтот бүлэг
 • Хүндлэл

Хурлын менежмент

 

Сургалтанд хамрагдсанаар дараах мэдлэгийг эзэмших болно. Үүнд:

 • Багийн гишүүдийн зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх, багийн үйл ажиллагаанд хүчтэй нөлөөлөх итгэлийг бий болгох гэх мэт чухал үйл явцыг удирдах
 • Багаар ажиллах эрсдэл болон хүндрэлүүдийг багасгах. Мөн багийн гишүүдийн чадавхийг хэрхэн бүтээмжтэй ашиглах талаар сайн туршлагууд
 • Багийн ажлын хуваарийг оновчтой зохион байгуулах, багийг үр дүнтэй ажиллуулах, үнэлэх, чадавхижуулах арга аргачлалууд
 • Баг бүрдүүлэлт
 • Хувь хүн болон багийн зорилгыг уялдуулах шилдэг туршлага
 • Багийн гишүүдтэй мэдээллийг үр дүнтэй солилцох
 

 • Байгууллагын бүх түвшний ажилтнууд
 • Энэ сэдвээр сонирхсон хэн бүхэнд энэ сургалт маань нээлттэй
 

 • Хичээллэх хугацаа академик 8 цаг
 • Хичээллэх хугацаа: 9:00 -с 16:00 цаг. 
 • Анги дүүргэлт 5 хүн.
 • Байгууллага дээр 5 ба түүнээс дээш хүнд очиж заана.
 • Хичээлийн өдрийн товыг тус сайтын "Хуваарь 2020" цэснээс харах.
 • Хуваарь товлоогүй тохиолдолд захиалга өгч болно.
 


Захиалах
loader